Какво е криптовалута? Пълен наръчник за начинаещи

Време за четене 8 мин

Обновено на 18/03/2023

Това е цифрова или виртуална валута, която използва криптография за сигурност. Определяща характеристика на криптовалутите е, че те са децентрализирани, което означава, че не подлежат на контрол от страна на правителството или финансовата институция.

Биткойн, първата и най-известна криптовалута, е създадена през 2009 г. като система за електронни пари от типа “peer-to-peer”.

Криптовалутите често се търгуват на децентрализирани борси и могат да се използват и за закупуване на стоки и услуги. Криптовалутите придобиха популярност през последните години поради високата си потенциална възвръщаемост и липсата на централен контрол.

Инвестирането в крипто обаче е свързано с рискове, включително нестабилни пазарни цени, риск от измами и предизвикателства при съхранението. Преди да инвестирате в криптовалута, е важно да разберете тези рискове и как можете да ги управлявате.

Какво е криптовалута?

През последните години много се говори за криптовалута. Може би сте чували за Bitcoin, Ethereum или Litecoin.

Но какво точно представлява криптовалутата?

Криптовалутите са децентрализирани, което означава, че не подлежат на контрол от страна на правителство или финансова институция.

Биткойн, първата и най-известна криптовалута, е създадена през 2009 г. Криптовалутите се създават чрез процес, наречен добив.

Миньорите решават сложни математически задачи, за да проверяват трансакциите и да добавят нови блокове към блокчейна – цифрова книга на всички трансакции с криптовалути.

Криптовалутите често се търгуват на крипто борси и CFD платформи и могат да се използват и за закупуване на стоки и услуги.

Но има още много неща, които трябва да знаете, ако се интересувате от инвестиране или използване на криптовалути.

Кратка история на криптовалутите

криптовалутата биткойн - рисунка в 3D

Криптовалутите са децентрализирани цифрови валути, което означава, че не подлежат на контрол от страна на правителства или финансови институции.

Биткойн, първата и най-известна криптовалута, е създадена през 2009 г. Криптовалутите често се описват като цифрово или виртуално злато, тъй като са редки и имат висока запазена стойност.

Криптовалутите се създават чрез процес, наречен добив. Миньорите се възнаграждават с криптовалута за проверка и записване на транзакции в блокчейна – публичната счетоводна книга на всички транзакции с криптовалути.

Първата дигитална валута, Биткойн, е създадена през 2009 г. от анонимно лице или група лица под името Сатоши Накамото. Биткойн е създаден като електронна парична система от типа “peer-to-peer”.

Транзакциите се проверяват от мрежовите възли чрез криптография и се записват в публична разпръсната счетоводна книга, наречена блокчейн.

Биткойнът е уникален с това, че има фиксирано предлагане: максимум 21 милиона единици могат да бъдат в обращение.

Етериум, стартиран през 2015 г., е втората най-популярна криптовалута след Биткойн. Към юни 2018 г. пазарната ѝ капитализация е над 70 млрд. долара.

Криптовалутите се използват предимно като средство за размяна или съхранение на стойност. Някои криптовалути обаче, като Етериум, се използват и за захранване на децентрализирани приложения и интелигентни договори.

Цените на криптовалутите са променливи и могат да се колебаят в широки граници. Това ги прави рискови инвестиции, но също така създава възможности за търговците.

Търговията с криптовалути е спекулативна и е свързана с висока степен на риск. Цените могат да се колебаят бързо и често и стойността на вашата инвестиция може да се повиши или понижи.

Криптовалутите не са подходящи за всички инвеститори. Преди да инвестирате, трябва внимателно да обмислите инвестиционните си цели, нивото на опит и склонността си към риск.

Извод: Криптовалутите са цифрови или виртуални активи, използвани като средство за размяна. Те са децентрализирани, което означава, че не подлежат на контрол от страна на правителство или финансова институция.

Как работят криптовалутите?

Криптовалутите са цифрови или виртуални токени, които използват криптография за защита на трансакциите си и за контрол на създаването на нови единици.

Криптовалутите използват децентрализирана система за водене на счетоводни книги, обикновено базирана на блокчейн технологията, за регистриране на трансакциите. Биткойн например използва блокчейн счетоводна книга за проследяване на собствеността върху цифровите токени (биткойни).

Трансакциите в крипто се проверяват от мрежа от компютри, наречени миньори. Миньорите потвърждават трансакциите чрез решаване на сложни математически задачи, след което добавят трансакциите в блокчейн.

Когато на блокчейна се добави нов блок от трансакции, миньорите се възнаграждават с малка сума криптовалутата.

Криптовалутите не се регулират от правителства или финансови институции и стойността им не е обезпечена с никакъв актив.

Това ги прави силно спекулативна инвестиция. Криптовалутите също така са обект на кражби и измами.

Има няколко широко известни случая на хакване на борси и кражба на средства на потребители. Преди да инвестирате в криптовалути, е важно да направите проучване и да разберете свързаните с тях както рискове, така и предимства.

Предимствата на инвестирането в криптовалута

Криптовалутите са децентрализирани, което означава, че не подлежат на контрол от страна на правителства или финансови институции.

Биткойн, първата и най-популярна криптовалута, е създадена през 2009 г. Криптовалутите често се търгуват на децентрализирани борси и също така могат да се използват за закупуване на стоки и услуги.

Инвестирането в крипто може да бъде рисковано предложение, но има някои потенциални ползи от него. От една страна, криптовалутата е волатилен актив, което означава, че цената ѝ може да се колебае в широки граници.

Това може да бъде нещо добро или нещо лошо, в зависимост от това как го разглеждате. Ако сте любител на риска, може да успеете да спечелите много пари, като инвестирате в криптовалута, когато цената ѝ е ниска, и след това я продадете, когато цената се повиши.

Разбира се, можете и да загубите много пари, ако цената се понижи. Друго потенциално предимство на инвестирането в криптовалута е, че тя е сравнително нов клас активи, така че все още има много възможности за растеж.

В бъдеще криптовалутата може да стане по-широко приета и използвана, което може да доведе до повишаване на нейната цена. Разбира се, инвестирането в криптовалута има и някои потенциални недостатъци.

От една страна, важно е да се помни, че криптовалутата все още е сравнително нов клас активи, така че е обект на голяма волатилност.

Освен това винаги съществува възможността криптовалутата да бъде регулирана или забранена от правителствата, което може да окаже отрицателно въздействие върху нейната цена.

Преди да инвестирате в криптовалута, е важно да направите своето проучване и да разберете рисковете. Криптовалутата е високорискова инвестиция, но тя може да бъде и високодоходна.

Извод: Криптовалутата е високорискова и високодоходна инвестиция. Направете своето проучване, преди да инвестирате.

Вижте също:

Как да купя криптовалутa от България: опитно ръководство

Рисковете при инвестиране в криптовалута

Когато става въпрос за крипто, има много неща, които могат да се объркат. По-долу очертаваме някои от рисковете, свързани с инвестирането в криптовалута.

1. Волатилност

Най-очевидният риск, когато става въпрос за инвестиране в криптовалута, е волатилността. Цените на криптовалутите са силно волатилни, което означава, че за кратък период от време те могат да се повишат или понижат много.

Това прави криптовалутата рискова инвестиция, тъй като потенциално можете да загубите много пари, ако цената на валутата, в която сте инвестирали, се понижи.

2. Регулаторен риск

Друг риск, с който трябва да сте наясно, е регулаторният риск. Понастоящем криптовалутата не се регулира от нито едно правителство или финансова институция.

Това означава, че съществува риск правителството да се намеси и да регулира индустрията по начин, който е неблагоприятен за инвеститорите.

3. Сигурност

Друг риск, с който трябва да сте наясно, е рискът за сигурността. Тъй като криптовалутата се съхранява в цифрови портфейли, съществува риск тези портфейли да бъдат хакнати и валутата да бъде открадната.

Налице са редица високопрофилни хакерски атаки срещу борси за криптовалута, които доведоха до крипто загуби на стойност милиони долари.

4. Риск от измами

Друг риск, с който трябва да сте наясно, е рискът от измама. Съществуват редица измами, които са свързани с крипто.

Например имаше редица първоначални предлагания на монети (ICO), които се оказаха измами. Този вид измами са особено рискови, тъй като често е трудно да си върнете парите, след като сте били измамени.

5. Ликвидност

Друг риск, с който трябва да сте наясно, е ликвидният риск. Това е рискът, че няма да можете да продадете криптовалутата си за пари в брой, когато пожелаете.

Това е така, защото пазарът на криптовалути все още е сравнително малък и няма много купувачи за някои от по-малко популярните криптовалути.

Това може да означава, че ще се наложи да задържите криптовалутата си дълго време или ще се наложи да я продадете на много по-ниска цена, отколкото сте я купили.

6. Риск от контрагента

Друг риск, с който трябва да сте наясно, е рискът от контрагента. Това е рискът, че лицето или организацията, с която работите, няма да изпълни задълженията си.

Например, ако използвате борса за криптовалути, за да купите криптовалута, съществува риск борсата да фалира и вие да загубите парите си. За това е добре да се доверявате само на реномирани и авторитетни борси.

7. Геополитически риск

Друг риск, с който трябва да сте наясно, е геополитическият риск. Това е рискът, че политически събития могат да окажат неблагоприятно въздействие върху цената на криптовалутата.

Например, ако в държава, в която се добива много криптовалута, има война, цената на криптовалутата може да се понижи.

8. Технологичен риск

Друг риск, с който трябва да сте наясно, е технологичният риск. Това е рискът, че технологията, която стои в основата на криптовалутата, може да остарее.

Например, ако се появи нова технология, която прави криптовалутата остаряла, цената на криптовалутата може да се понижи.

Това са само някои от рисковете, свързани с инвестирането в криптовалута.

Преди да инвестирате е важно да разберете тези рискове и да се уверите, че не се притеснявате от тях. Ако обмисляте покупка на Bitcoin и не сте сигурни как, може да използвате информация от нашето ръководство за купуване на биткойн.

Извод: Инвестирането в криптовалута е рисковано, поради волатилността, липсата на регулация и възможността за измама или кражба.

Заключение

Характерна особеност на криптовалутите е, че те са децентрализирани, което означава, че не подлежат на контрол от страна на правителството или финансовата институция.

Биткойн, първата и най-голяма по пазарна капитализация криптовалута, е създадена през 2009 г. като система за електронни пари от типа “peer-to-peer”.

Криптовалутите често се търгуват на децентрализирани борси и могат да се използват и за закупуване на стоки и услуги. криптовалутите набраха популярност през последните години поради високата си потенциална възвръщаемост и липсата на централен контрол; инвестирането в криптовалута обаче е свързано с рискове, включително нестабилни пазарни цени, риск от измами, предизвикателства при съхранението.

Често задавани въпроси във връзка с това какво е криптовалута?

Какво е криптовалута и как работи?

Криптовалутата е цифров актив, предназначен да работи като средство за размяна, който използва силна криптография за защита на финансовите трансакции, контрол на създаването на допълнителни единици и проверка на прехвърлянето на активи.

Криптовалутите са децентрализирани, което означава, че не подлежат на контрол от страна на правителство или финансова институция.

Биткойн, първата и най-известна криптовалута, е създадена през 2009 г. Криптовалутите често се търгуват на децентрализирани борси и също така могат да се използват за закупуване на стоки и услуги.

Какво е простото обяснение на криптовалутата?

Криптовалутата е цифров актив, предназначен да функционира като средство за размяна, който използва криптография за защита на трансакциите, за контрол на създаването на допълнителни единици и за проверка на прехвърлянето на активи.

Криптовалутите се класифицират като подмножество на цифровите валути и също така се класифицират като подмножество на алтернативните валути и виртуалните валути.

Криптовалутите истински пари ли са?

Да, криптовалутите са истински пари. Можете да ги използвате, за да купувате стоки и услуги, или да ги разменяте за други валути.

Каква е основната цел на криптовалутата?

Основната цел на криптовалутата е да осигури децентрализиран и сигурен начин за извършване на транзакции. Криптовалутата често се използва като алтернатива на традиционната фиатна валута и може да се използва за закупуване на стоки и услуги.

Автор: Петър Красимиров

Петър е маниак по душа. След като завършва техническото си образование, той се превръща в задълбочен специалист в областта на блокчейн инженерството. Това го превръща в един от най-търсените професионалисти в неговата област на компетентност. Обича да работи по нови предизвикателства и да споделя знанията си с другите. В свободното си време Петър обича да играе шах и да прекарва време със семейството си.